O mne


Volám sa Štefan Bobák. Mám 14 rokov. Mám dve sestry. Jedna sa volá Martina Bobáková , má 14 rokov. Druhá sa volá Monika Simanová a má 27 rokov. Študujem na základnej škole v Hrušove. Robím parkúr. Hrám na husliach,heligónke a harmonike.

SOŠ Drevárska Zvolen

Po dokončení základnej školy som sa rozhodol študovať na soš drevárskej vo Zvolene.

ĽH Hruška

Taktiež som členom ĽH Hrušky.

ZUŠ

Prvý rok navštevujem ZUŠ v Hrušove a odbor husle.